Waters Corp. (WAT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 763 900 1 628 940 1 401 030 1 312 490 2 663 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 785 737 680 508 804 983 591 334 448 931
Wskaźnik płynności bieżącej 2,24 2,39 1,74 2,22 5,93

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 763 900K ÷ $785 737K
= 2,24


Analiza porównawcza

2022