Waters Corp. (WAT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 248 180 1 156 530 1 006 690 1 010 700 992 564
Zapasy w tys. USD 455 710 356 095 304 281 320 551 291 569
Rotacja zapasów 2,74 3,25 3,31 3,15 3,40

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 248 180K ÷ $455 710K
= 2,74


Analiza porównawcza

2022