Waters Corp. (WAT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 195 220 1 248 180 1 156 530 1 006 690 1 010 700
Zapasy w tys. USD 516 236 455 710 356 095 304 281 320 551
Rotacja zapasów 2,32 2,74 3,25 3,31 3,15

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 195 220K ÷ $516 236K
= 2,32


Analiza porównawcza

2023