Waters Corp. (WAT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 195 220 1 248 180 1 156 530 1 006 690 1 010 700
Zobowiązania handlowe w tys. USD 84 705 93 302 96 799 72 212 49 001
Rotacja zobowiązań 14,11 13,38 11,95 13,94 20,63

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 195 220K ÷ $84 705K
= 14,11


Analiza porównawcza

2023