Waters Corp. (WAT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 248 180 1 156 530 1 006 690 1 010 700 992 564
Zobowiązania handlowe w tys. USD 93 302 96 799 72 212 49 001 68 168
Rotacja zobowiązań 13,38 11,95 13,94 20,63 14,56

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 248 180K ÷ $93 302K
= 13,38


Analiza porównawcza

2022