Targa Resources Corp (TRGP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 169 400 211 800 219 000 192 900 154 000 135 900 158 500 228 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 259 000 247 400 335 400 298 200 195 300 99 900 126 000 156 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 320 600 2 466 600 3 066 700 3 393 700 3 153 400 2 910 400 2 298 500 2 868 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,19 0,18 0,14 0,11 0,08 0,12 0,13

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($169 400K + $259 000K) ÷ $2 320 600K
= 0,18


Analiza porównawcza

2023/Q2