Targa Resources Corp (TRGP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 929 800 16 949 800 8 260 300 8 671 100 10 484 000
Aktywa razem w tys. USD 19 560 000 15 208 200 15 875 700 18 815 100 16 938 200
Rotacja aktywów razem 1,07 1,11 0,52 0,46 0,62

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $20 929 800K ÷ $19 560 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022