Targa Resources Corp (TRGP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 16 882 100 13 729 500 5 105 100 6 118 500 8 238 200
Zapasy w tys. USD 393 800 153 400 181 500 161 500 164 700
Rotacja zapasów 42,87 89,50 28,13 37,89 50,02

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $16 882 100K ÷ $393 800K
= 42,87


Analiza porównawcza

2022