Targa Resources Corp (TRGP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 16 882 100 13 729 500 5 105 100 6 118 500 8 238 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 448 800 1 402 300 833 800 0 0
Rotacja zobowiązań 11,65 9,79 6,12

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $16 882 100K ÷ $1 448 800K
= 11,65


Analiza porównawcza

2022