Targa Resources Corp (TRGP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 10 702 100 6 434 400 7 387 100 7 440 200 5 632 400
Aktywa razem w tys. USD 19 560 000 15 208 200 15 875 700 18 815 100 16 938 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,55 0,42 0,47 0,40 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $10 702 100K ÷ $19 560 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022