Targa Resources Corp (TRGP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 356 600 1 769 800 1 460 300 1 658 300 1 418 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 066 700 2 298 500 1 779 400 1 872 600 2 798 800
Wskaźnik płynności bieżącej 0,77 0,77 0,82 0,89 0,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 356 600K ÷ $3 066 700K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022