Targa Resources Corp (TRGP)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 929 800 16 949 800 8 260 300 8 671 100 10 484 000
Należności w tys. USD 1 408 400 1 331 900 862 800 855 000 865 500
Rotacja należności 14,86 12,73 9,57 10,14 12,11

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $20 929 800K ÷ $1 408 400K
= 14,86


Analiza porównawcza

2022