Targa Resources Corp (TRGP)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 42,87 89,50 28,13 37,89 50,02
Rotacja należności 14,86 12,73 9,57 10,14 12,11
Rotacja zobowiązań 11,65 9,79 6,12
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 8,51 4,08 12,98 9,63 7,30
Cykl należności dni 24,56 28,68 38,12 35,99 30,13
Cykl zobowiązań dni 31,32 37,28 59,61

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 1,47 1,45 0,68 0,60 0,81
Rotacja aktywów razem 1,07 1,11 0,52 0,46 0,62