Targa Resources Corp (TRGP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 219 000 158 500 242 800 331 100 232 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 335 400 126 000 173 200 173 000 156 600
Należności w tys. USD 1 408 400 1 331 900 862 800 855 000 865 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 066 700 2 298 500 1 779 400 1 872 600 2 798 800
Wskaźnik płynności szybkiej 0,64 0,70 0,72 0,73 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($219 000K + $335 400K + $1 408 400K) ÷ $3 066 700K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022