Targa Resources Corp (TRGP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 219 000 158 500 242 800 331 100 232 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 335 400 126 000 173 200 173 000 156 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 066 700 2 298 500 1 779 400 1 872 600 2 798 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,12 0,23 0,27 0,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($219 000K + $335 400K) ÷ $3 066 700K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022