Targa Resources Corp (TRGP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 12 718 600 15 697 000 16 882 100 18 127 200 17 435 600 15 097 300 13 729 500 10 913 000
Zapasy w tys. USD 312 300 156 200 393 800 471 300 202 200 97 500 153 400 316 800
Rotacja zapasów 40,73 100,49 42,87 38,46 86,23 154,84 89,50 34,45

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $12 718 600K ÷ $312 300K
= 40,73


Analiza porównawcza

2023/Q2