Target Corp (TGT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 617 000 1 321 000 2 229 000 954 000 1 117 000 1 112 000 5 911 000 5 753 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 797 000 1 836 000 423 000 2 322 000 2 016 000 1 758 000 407 000 1 865 000
Należności w tys. USD 0 0 1 695 000 0 0 0 1 353 000 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 332 000 17 867 000 19 500 000 23 783 000 22 445 000 20 724 000 21 747 000 23 351 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,18 0,18 0,22 0,14 0,14 0,14 0,35 0,33

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 617 000K + $1 797 000K + $0K) ÷ $19 332 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2024/Q2