Target Corp (TGT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 8 946 000 6 539 000 4 658 000 4 110 000 4 312 000
Aktywa razem w tys. USD 53 811 000 51 248 000 42 779 000 41 290 000 38 999 000
Operacyjny ROA 16,62% 12,76% 10,89% 9,95% 11,06%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $8 946 000K ÷ $53 811 000K
= 16,62%


Analiza porównawcza

2022