Target Corp (TGT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 805 000 2 229 000 5 911 000 8 511 000 2 577 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 403 000 423 000 407 000 457 000 371 000
Należności w tys. USD 1 404 000 1 695 000 1 353 000 1 135 000 962 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 304 000 19 500 000 21 747 000 20 125 000 14 487 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,29 0,22 0,35 0,50 0,27

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 805 000K + $403 000K + $1 404 000K) ÷ $19 304 000K
= 0,29


Analiza porównawcza

2024