Target Corp (TGT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 911 000 8 511 000 2 577 000 1 556 000 2 643 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 407 000 457 000 371 000 366 000 335 000
Należności w tys. USD 1 353 000 1 135 000 962 000 1 100 000 929 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 747 000 20 125 000 14 487 000 15 014 000 13 201 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,35 0,50 0,27 0,20 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 911 000K + $407 000K + $1 353 000K) ÷ $21 747 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022