Target Corp (TGT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 16 009 000 13 549 000 11 536 000 11 338 000 10 223 000
Aktywa razem w tys. USD 53 335 000 53 811 000 51 248 000 42 779 000 41 290 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,30 0,25 0,23 0,27 0,25

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $16 009 000K ÷ $53 335 000K
= 0,30


Analiza porównawcza

2023