Target Corp (TGT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 2 780 000 6 946 000 4 368 000 3 281 000 2 937 000 2 934 000
Amortyzacja 2 700 000 2 642 000 2 485 000 2 604 000 2 474 000 2 445 000
Zmiana stanu należności 342 000 218 000 173 000 -138 000 171 000 180 000
Zmiana stanu zapasów -403 000 3 249 000 1 661 000 -505 000 840 000 348 000
Zmiana stanu gotówki -3 682 000 -2 600 000 5 934 000 1 021 000 -1 087 000 131 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 018 000 8 625 000 10 525 000 7 117 000 5 973 000 6 923 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 528 000 -3 544 000 -2 649 000 -3 027 000 -3 516 000 -2 533 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 504 000 -3 154 000 -2 591 000 -2 944 000 -3 416 000 -3 075 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 196 000 -8 071 000 -2 000 000 -3 152 000 -3 644 000 -3 717 000