Target Corp (TGT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Rotacja zapasów 6,54 6,09 5,39 6,21 6,10
Rotacja należności 76,50 64,38 78,35 82,43 81,20
Rotacja zobowiązań 6,43 6,10 4,84 5,15 5,53
Rotacja kapitału pracującego 148,27

Średnia liczba dni

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Cykl zapasów dni 55,81 59,92 67,69 58,76 59,82
Cykl należności dni 4,77 5,67 4,66 4,43 4,50
Cykl zobowiązań dni 56,80 59,87 75,36 70,92 66,00

Długoterminowe

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Rotacja aktywów trwałych 3,25 3,46 3,76 3,48 2,97
Rotacja aktywów razem 1,94 2,05 1,97 1,83 1,83