Target Corp (TGT)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 109 120 000 106 005 000 93 561 000 78 112 000 75 356 000
Należności w tys. USD 1 695 000 1 353 000 1 135 000 962 000 1 100 000
Rotacja należności 64,38 78,35 82,43 81,20 68,51

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $109 120 000K ÷ $1 695 000K
= 64,38


Analiza porównawcza

2023