Target Corp (TGT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 106 005 000 93 561 000 78 112 000 75 356 000 71 879 000
Property, plant and equipment w tys. USD 28 181 000 26 879 000 26 283 000 25 533 000 25 018 000
Rotacja aktywów trwałych 3,76 3,48 2,97 2,95 2,87

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $106 005 000K ÷ $28 181 000K
= 3,76


Analiza porównawcza

2022