Target Corp (TGT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 106 005 000 93 561 000 78 112 000 75 356 000 71 879 000
Aktywa razem w tys. USD 53 811 000 51 248 000 42 779 000 41 290 000 38 999 000
Rotacja aktywów razem 1,97 1,83 1,83 1,83 1,84

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $106 005 000K ÷ $53 811 000K
= 1,97


Analiza porównawcza

2022