Target Corp (TGT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 107 412 000 109 120 000 106 005 000 93 561 000 78 112 000
Aktywa razem w tys. USD 55 356 000 53 335 000 53 811 000 51 248 000 42 779 000
Rotacja aktywów razem 1,94 2,05 1,97 1,83 1,83

2024 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $107 412 000K ÷ $55 356 000K
= 1,94


Analiza porównawcza

2024