Target Corp (TGT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 109 120 000 108 721 000 107 855 000 106 978 000 106 005 000 103 348 000 100 328 000 98 143 000
Aktywa razem w tys. USD 53 335 000 55 615 000 52 470 000 50 842 000 53 811 000 54 411 000 51 385 000 50 471 000
Rotacja aktywów razem 2,05 1,95 2,06 2,10 1,97 1,90 1,95 1,94

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $109 120 000K ÷ $53 335 000K
= 2,05


Analiza porównawcza

2023/Q4