Target Corp (TGT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 17 846 000 21 573 000 20 756 000 12 902 000 12 519 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 500 000 21 747 000 20 125 000 14 487 000 15 014 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,92 0,99 1,03 0,89 0,83

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $17 846 000K ÷ $19 500 000K
= 0,92


Analiza porównawcza

2023