Target Corp (TGT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 82 229 000 74 963 000 66 177 000 54 864 000 53 299 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 13 487 000 15 478 000 12 859 000 9 920 000 9 761 000
Rotacja zobowiązań 6,10 4,84 5,15 5,53 5,46

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $82 229 000K ÷ $13 487 000K
= 6,10


Analiza porównawcza

2023