Steel Dynamics Inc. (STLD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 087 060 2 319 710 2 256 630 2 003 710 1 358 090 1 189 530 1 243 870 1 095 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 122 025 127 022 195 371 99 210 90 144 79 624 209 591 104 106
Należności w tys. USD 2 142 960 2 126 970 2 056 050 2 333 990 2 660 720 2 363 670 1 916 430 1 892 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 759 040 1 820 550 2 032 300 2 131 400 2 201 870 2 090 650 2 227 370 2 054 290
Wskaźnik płynności szybkiej 2,47 2,51 2,22 2,08 1,87 1,74 1,51 1,51

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 087 060K + $122 025K + $2 142 960K) ÷ $1 759 040K
= 2,47


Analiza porównawcza

2023/Q2