Steel Dynamics Inc. (STLD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 260 800 18 408 800 9 601 480 10 465 000 11 821 800
Property, plant and equipment w tys. USD 5 373 660 4 751 430 4 105 570 3 135 890 2 945 770
Rotacja aktywów trwałych 4,14 3,87 2,34 3,34 4,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $22 260 800K ÷ $5 373 660K
= 4,14


Analiza porównawcza

2022