Steel Dynamics Inc. (STLD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 256 630 1 243 870 1 368 620 1 643 630 1 057 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 195 371 209 591 74 363 76 012 64 430
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 032 300 2 227 370 1 258 790 1 006 700 1 019 140
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,21 0,65 1,15 1,71 1,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 256 630K + $195 371K) ÷ $2 032 300K
= 1,21


Analiza porównawcza

2022