Steel Dynamics Inc. (STLD)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 16 142 900 13 046 400 8 166 750 8 934 010 9 499 020
Zapasy w tys. USD 3 129 960 3 531 130 1 843 550 1 689 040 1 859 170
Rotacja zapasów 5,16 3,69 4,43 5,29 5,11

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $16 142 900K ÷ $3 129 960K
= 5,16


Analiza porównawcza

2022