Steel Dynamics Inc. (STLD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 013 240 3 008 700 3 015 780 2 644 990 2 352 490
Aktywa razem w tys. USD 14 160 000 12 531 200 9 265 560 8 275 760 7 703 560
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,21 0,24 0,33 0,32 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 013 240K ÷ $14 160 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022