Steel Dynamics Inc. (STLD)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 5 091 820 4 301 100 866 551 986 880 1 722 410
Aktywa razem w tys. USD 14 160 000 12 531 200 9 265 560 8 275 760 7 703 560
Operacyjny ROA 35,96% 34,32% 9,35% 11,92% 22,36%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $5 091 820K ÷ $14 160 000K
= 35,96%


Analiza porównawcza

2022