Steel Dynamics Inc. (STLD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 22 260 800 18 408 800 9 601 480 10 465 000 11 821 800 9 538 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 142 900 13 046 400 8 166 750 8 934 010 9 499 020 7 956 780
Zysk ze sprzedaży brutto 6 117 830 5 362 420 1 434 730 1 530 980 2 322 810 1 582 010
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 545 621 643 976 477 450 436 498 416 640 394 631
Zysk operacyjny 5 091 820 4 301 100 866 551 986 880 1 722 410 1 066 880
Koszty odsetek netto 91 538 57 209 94 877 127 104 126 620 134 399
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 021 070 4 209 070 705 478 875 337 1 619 770 935 235
Podatek dochodowy 1 141 580 962 256 134 650 197 437 363 969 129 439
Udziały niekontrolujące 16 818 32 748 20 006 6 797 -2 574 -6 945
Zysk (strata) netto 3 862 670 3 214 070 550 822 671 103 1 258 380 812 741