Steel Dynamics Inc. (STLD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 260 800 18 408 800 9 601 480 10 465 000 11 821 800
Aktywa razem w tys. USD 14 160 000 12 531 200 9 265 560 8 275 760 7 703 560
Rotacja aktywów razem 1,57 1,47 1,04 1,26 1,53

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $22 260 800K ÷ $14 160 000K
= 1,57


Analiza porównawcza

2022