Steel Dynamics Inc. (STLD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 16 142 900 13 046 400 8 166 750 8 934 010 9 499 020
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 017 240 1 280 560 769 455 513 344 550 754
Rotacja zobowiązań 15,87 10,19 10,61 17,40 17,25

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $16 142 900K ÷ $1 017 240K
= 15,87


Analiza porównawcza

2022