Steel Dynamics Inc. (STLD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 256 630 1 243 870 1 368 620 1 643 630 1 057 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 195 371 209 591 74 363 76 012 64 430
Należności w tys. USD 2 056 050 1 916 430 971 918 844 336 1 043 760
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 032 300 2 227 370 1 258 790 1 006 700 1 019 140
Wskaźnik płynności szybkiej 2,22 1,51 1,92 2,55 2,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 256 630K + $195 371K + $2 056 050K) ÷ $2 032 300K
= 2,22


Analiza porównawcza

2022