Steel Dynamics Inc. (STLD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 638 020 6 901 020 4 258 450 4 253 020 4 032 660
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 032 300 2 227 370 1 258 790 1 006 700 1 019 140
Wskaźnik płynności bieżącej 3,76 3,10 3,38 4,22 3,96

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 638 020K ÷ $2 032 300K
= 3,76


Analiza porównawcza

2022