Steel Dynamics Inc. (STLD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 862 670 3 214 070 550 822 671 103 1 258 380 812 741
Amortyzacja 384 202 347 653 325 789 321 082 317 198 298 999
Zmiana stanu należności 139 617 944 516 127 582 -199 420 174 919 139 053
Zmiana stanu zapasów -401 166 1 687 580 154 505 -170 125 339 821 244 136
Zmiana stanu gotówki 1 012 760 -124 750 -275 016 586 631 28 354 187 166
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 460 400 2 204 140 987 032 1 396 290 1 415 470 739 606
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -908 902 -1 006 240 -1 198 060 -451 945 -239 390 -164 935
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 879 270 -999 420 -993 259 -576 686 -895 264 -139 105
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 196 580 -1 329 470 -7 048 -27 561 -720 867 -413 335