Southern Company (SO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 917 000 2 009 000 1 724 000 1 662 000 1 798 000 2 078 000 1 582 000 1 770 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 106 000 2 404 000 2 252 000 2 468 000 1 850 000 2 433 000 2 334 000 2 478 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 724 000 12 801 000 11 487 000 10 434 000 10 921 000 11 259 000 11 660 000 11 586 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,34 0,35 0,40 0,33 0,40 0,34 0,37

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 917 000K + $2 106 000K) ÷ $15 724 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022/Q4