Southern Company (SO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 748 000 1 676 000 2 123 000 1 053 000 1 917 000 2 009 000 1 724 000 1 662 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 065 000 3 012 000 2 875 000 2 836 000 2 106 000 2 404 000 2 252 000 2 468 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 467 000 13 214 000 13 240 000 13 893 000 15 724 000 12 801 000 11 487 000 10 434 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,35 0,38 0,28 0,26 0,34 0,35 0,40

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($748 000K + $3 065 000K) ÷ $13 467 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2023/Q4