Southern Company (SO)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 17 451 000 16 149 000 15 310 000 15 227 000 15 542 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 29 279 000 23 113 000 20 375 000 21 419 000 23 495 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 59,60% 69,87% 75,14% 71,09% 66,15%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $17 451 000K ÷ $29 279 000K
= 59,60%


Analiza porównawcza

2022