Southern Company (SO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 29 279 000 23 113 000 20 375 000 21 419 000 23 495 000
Aktywa razem w tys. USD 134 891 000 127 534 000 122 935 000 118 700 000 116 914 000
Rotacja aktywów razem 0,22 0,18 0,17 0,18 0,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $29 279 000K ÷ $134 891 000K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022