Southern Company (SO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 917 000 1 798 000 1 065 000 1 975 000 1 396 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 106 000 1 850 000 1 669 000 1 857 000 1 341 000
Należności w tys. USD 3 716 000 2 962 000 3 335 000 3 409 000 4 059 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 724 000 10 921 000 12 079 000 12 546 000 14 286 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,49 0,61 0,50 0,58 0,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 917 000K + $2 106 000K + $3 716 000K) ÷ $15 724 000K
= 0,49


Analiza porównawcza

2022