Southern Company (SO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 828 000 6 964 000 5 065 000 6 192 000 7 953 000
Zapasy w tys. USD 2 677 000 2 355 000 2 488 000 2 388 000 2 394 000
Rotacja zapasów 4,42 2,96 2,04 2,59 3,32

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $11 828 000K ÷ $2 677 000K
= 4,42


Analiza porównawcza

2022