Southern Company (SO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 452 000 11 828 000 6 964 000 5 065 000 6 192 000
Zapasy w tys. USD 3 352 000 2 677 000 2 355 000 2 488 000 2 388 000
Rotacja zapasów 2,22 4,42 2,96 2,04 2,59

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $7 452 000K ÷ $3 352 000K
= 2,22


Analiza porównawcza

2023