Southern Company (SO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 253 000 29 279 000 23 113 000 20 375 000 21 419 000
Property, plant and equipment w tys. USD 99 844 000 94 570 000 91 108 000 87 634 000 83 080 000
Rotacja aktywów trwałych 0,25 0,31 0,25 0,23 0,26

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $25 253 000K ÷ $99 844 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023