Southern Company (SO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 964 000 5 065 000 6 192 000 7 953 000 7 377 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 169 000 2 312 000 2 115 000 2 580 000 2 530 000
Rotacja zobowiązań 3,21 2,19 2,93 3,08 2,92

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 964 000K ÷ $2 169 000K
= 3,21


Analiza porównawcza

2021