Southern Company (SO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 828 000 6 964 000 5 065 000 6 192 000 7 953 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 525 000 2 169 000 2 312 000 2 115 000 2 580 000
Rotacja zobowiązań 3,36 3,21 2,19 2,93 3,08

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $11 828 000K ÷ $3 525 000K
= 3,36


Analiza porównawcza

2022