Southern Company (SO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 10 432 000 10 416 000 8 965 000 8 617 000 9 817 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 467 000 15 724 000 10 921 000 12 079 000 12 546 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,77 0,66 0,82 0,71 0,78

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $10 432 000K ÷ $13 467 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2023