Southern Company (SO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 57 210 000 50 656 000 50 120 000 45 073 000 41 798 000
Kapitał własny w tys. USD 31 444 000 30 408 000 28 165 000 28 263 000 27 796 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,65 0,62 0,64 0,61 0,60

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $57 210 000K ÷ ($57 210 000K + $31 444 000K)
= 0,65


Analiza porównawcza

2023