Southern Company (SO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 50 120 000 45 073 000 41 798 000 40 736 000 44 462 000
Kapitał własny w tys. USD 28 165 000 28 263 000 27 796 000 24 723 000 24 167 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,64 0,61 0,60 0,62 0,65

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $50 120 000K ÷ ($50 120 000K + $28 165 000K)
= 0,64


Analiza porównawcza

2021