Southern Company (SO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 748 000 1 917 000 1 798 000 1 065 000 1 975 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 065 000 2 106 000 1 850 000 1 669 000 1 857 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 467 000 15 724 000 10 921 000 12 079 000 12 546 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,26 0,33 0,23 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($748 000K + $3 065 000K) ÷ $13 467 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2023