Southern Company (SO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 798 000 1 065 000 1 975 000 1 396 000 2 130 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 850 000 1 669 000 1 857 000 1 341 000 1 267 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 921 000 12 079 000 12 546 000 14 286 000 13 594 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,23 0,31 0,19 0,25

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 798 000K + $1 850 000K) ÷ $10 921 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2021