Southern Company (SO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 50 656 000 50 120 000 45 073 000 41 798 000 40 736 000
Kapitał własny w tys. USD 30 408 000 28 165 000 28 263 000 27 796 000 24 723 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,67 1,78 1,59 1,50 1,65

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $50 656 000K ÷ $30 408 000K
= 1,67


Analiza porównawcza

2022