Saia Inc. (SAIA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 187 390 149 825 137 871 141 325 106 588 121 702 52 860 53 260
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 752 54 123 32 041 46 998 32 912 33 045 38 310 52 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 274 085 338 469 339 149 339 121 321 348 338 621 284 895 307 258
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,79 0,60 0,50 0,56 0,43 0,46 0,32 0,34

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($187 390K + $29 752K) ÷ $274 085K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022/Q4